دوره های آموزشی | حسین بنائی

دوره  رایگان مصاحبه فرهنگیان

دوره رایگان مصاحبه فرهنگیان

۱,۲۹۸
۵
۱۰۰
۹۹۰,۰۰۰ تومان رایگان
تکمیل شده
دوره آموزش انتخاب رشته برای کنکور

دوره آموزش انتخاب رشته برای کنکور

۱۰۸
۱۰
۵۴
۸۵۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره آموزش رایگان انتخاب رشته برای کنکور
دوره صفر تا صد مصاحبه فرهنگیان

دوره صفر تا صد مصاحبه فرهنگیان

۲۳۱
۲۰
۵۴
۹۹۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزش برنامه ریزی (پامپ از عید)

دوره آموزش برنامه ریزی (پامپ از عید)

۱۱۴
۹
۶۵
۸۵۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره صفر تا صد آموزش  روش صحیح مطالعه، مرور و‌ تست زنی