اخبار | حسین بنائی

زمان مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1403 اعلام شد!

زمان مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 1403 اعلام شد!

مصاحبه دی ماه دانشگاه فرهنگیان 1403

مصاحبه دی ماه دانشگاه فرهنگیان 1403

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان 1403

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان 1403

چه درصدی از هوش و استعداد معلمی برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان لازم است؟

چه درصدی از هوش و استعداد معلمی برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان لازم است؟

تغییرات عجیب کنکور فرهنگیان و شرایط جدید

تغییرات عجیب کنکور فرهنگیان و شرایط جدید

شیوه‌نامه آزمون ترمیم نمره به‌زودی ابلاغ می‌شود

شیوه‌نامه آزمون ترمیم نمره به‌زودی ابلاغ می‌شود

چطور توی امتحان نهایی خرداد 1402 حقمونو بگیریم؟!

چطور توی امتحان نهایی خرداد 1402 حقمونو بگیریم؟!

اطلاعیه‌ ثبت‌نام‌ در‌ آزمون‌ سراسری سال‌ 1402 (نوبت دوم)

اطلاعیه‌ ثبت‌نام‌ در‌ آزمون‌ سراسری سال‌ 1402 (نوبت دوم)